logo
logo

Vil du jobbe for oss?

Vil du jobbe for oss?

Coasteering.no vokser og trenger flere som kan være med som guider og instruktører. Vi  er på jakt dyktige, engasjerte og kompetente friluftslivguider. Dere må like å jobbe med mennesker i og ved sjøen. Vi jobber mest med vanntrygghet og plastrydding med skoler og barn. Dessuten har vi grupper og bedrifter som kommer til oss for å ha det gøy med svømming, klatring, bølger, klipper og livet i fjæra.

Prosjektstilling i 3 mnd med mulighet for fast tilsetting fra 2019

Instruktør og guidekoordineringsrolle i forbindelse med coasteeringaktivitet.

Periode
Høstsesongen 2018 (august til ut oktober). Med mulighet for fast stilling.

Beskrivelse av stillingen

Primæroppgaven blir å planlegge, koordinere og gjennomføre coasteering med plastrydding, og coasteering med fokus på vanntrygghet for skoleklasser høsten 2018. Coasteering AS er denne høsten involvert i et 3-4 ukers prosjekt i forbindelse med Kystsogevekene. Planlegging, koordinering og gjennomføring av guideaktivitet i denne forbindelse vil bli en sentral del av arbeidet.

I tillegg til primæroppgaven vil det komme andre mindre tilhørende guide- og instruktøraktiviteter:

 • Booking av guider og deltakere til coasteeringaktiviteter
 • Koordinering av guider til oppdragene
 • Markedskommunikasjon og booking av skoleklasser som skal være med plast- og vanntrygghetsaktivitetene
 • Bistå som instruktør i planlegging og gjennomføring av kurs utover høsten.
 • Annet tilhørende arbeid til nevnte oppgaver.

Dette ser vi etter

 • At du er glad i å jobbe med mennesker, barn og voksne.
 • At du evner å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • At du tar i et tak når det trengs
 • At du er løsningsorientert og bidrar med gode ideer
 • At du har relevant erfaring fra å jobbe i vann, slik som svømming, livredning, dykking, klatring, vannsport med mer.
 • At du bor i Bergen/omegn og kan transportere deg til vår base på Syltøy, Sotra.

Opplæring
Du vil gjennomgå Coasteering metodekurs (31.08.-02.09.2018) og guidekurs ila høsten 2018. I tillegg vil du få oppfølging og opplæring i daglig drift av virksomheten.

Lønn
Konkurransedyktig honorar etter avtale. Ta kontakt.

Søknad
Send en søknad til info@coasteering.no og/eller ta kontakt på telefon 94872491 for spørsmål om stillingen.

Guide/instruktør

Vi er på jakt etter flere guider som kan ta oppdrag på dagtid og/eller ettermiddagstid/helg i sesongen (april - oktober). Utdanningsstigen består av metodekurs og guidekurs. I tillegg kommer områdespesifikk trening og utsjekk i løyper. Du kan lese om kursene her:

Dette ser vi etter

 • At du er glad i å jobbe med mennesker, barn og voksne.
 • At du evner å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • At du tar i et tak når det trengs
 • At du er løsningsorientert og bidrar med gode ideer
 • At du har relevant erfaring fra å jobbe i vann, slik som svømming, livredning, dykking, klatring, vannsport med mer.
 • At du bor i Bergen/omegn og kan transportere deg til vår base på Syltøy, Sotra.
 • Det er ønskelig at du har noe kapasitet på dagtid.

Opplæring
Coasteering metodekurs (31.08.-02.09.2018) og guidekurs ila høsten 2018.

Lønn
Konkurransedyktig honorar etter avtale. Ta kontakt.

Søknad
Send en søknad til info@coasteering.no og/eller ta kontakt på telefon 94872491 for spørsmål om guiderollen.