logo
logo

Vanntrygghet, sikkerhet og tverrfaglighet

Norge ligger på bunn av en dyster statistikk om drukning. I Norge drukner faktisk folk dobbelt så ofte som i Sverige og 5 ganger så ofte som i England. Vi i coasteering.no har fulgt denne statistikken i mange år og lagt fokuset på trygghet i vann fra dag èn. Vi kan ikke leve med vår dårlige statistikk, coasteering.no gjør det vi kan og litt til.

Det er svært positivt at kompetansemålene til svømming og livredning i kroppsøvingsfaget i grunnskolen har et enda sterkere fokus på ulykkesforebyggende opplæring enn tidligere. Etter 4. trinnet skal elevene blant annet kunne "Ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp". Etter 7. trinn skal elevene kunne "Praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerhetsvurderingar i, ved og på vatn under varierte verforhold". For å nå disse målene må lærerne selv være komfortable med å undervise og legge til rette for at undervisningen foregår i områder som sikrer måloppnåelse innen trygge rammer. Coasteering.no kan hjelpe til på dette feltet, for denne treningen kan du ikke gjøre i et basseng, men ute i naturen.

Vi kan trolig lære like lite om å ferdes i høyfjellet av å gå på ski rundt Sognsvann som hvordan vi skal håndtere ulykker til sjøs gjennom å svømme i et basseng.

Coasteering.no har siden 2015 samarbeidet med Høgskolen i Bergen og siden 2016 Naturbruk ved Stend VGS. All praktisk undervisning foregår utendørs, om du går i 5. klasse på Andeby skole, er lærerskolestudent eller er kroppsøvingslærer i grunnskolen. Vi har etter hvert fått ganske mange forespørsler om etterutdanning/kurs og har derfor etablert en kurspakke rettet mot den nye læreplanen for å hjelpe lærere og andre som driver med undervisning til tryggere og bedre opplæring i vann. Vann er en fantastisk arena for sikkerhet og tverrfaglighet.

Vi tilbyr et 3 dagers kurs med tema "Vanntrygghet, sikkerhet og tverrfaglighet":

Temaliste og innhold

 • Grunnleggende ferdigheter
  • Valg og bruk av sikkerhetsutstyr
  • Forflytte seg hensiktsmessig i vann og på land (hoppe, svømme, klatre, vandre)
  • Teknikker for å komme seg fra vann til land under varierende forhold (brygge, kai, båt, svaberg)
 • Risikovurdering og planlegging av aktivitet
  • Valg av undervisningsområde
  • Planlegge aktivitet etter 3x3 metoden (vær/sjø, terreng og gruppen).
  • Forsvarlighet ved opplæringen i svømming og livredning
  • Planlegging av aktivitet for ulike grupper.
  • Kartlegging av deltagerne.
  • Lek og vanntilvenning
  • Livet i fjæra
 • Gruppeledelse og trygg ferdsel
  • Vurdere faktorer som har betydning for trygg ferdsel, slik som vær/sjø, terreng og gruppen.
  • Risikoreduserende atferd som enkeltperson og gruppe
  • Prinsipper for god gruppeledelse (CLAP)
  • Tegn og signaler
 • Ulykkeshåndtering, livredning og sikkerhet
  • Handling- og varslingsplan ved ulykke
  • Ilandføring med og uten taueline/livbøye
  • "Den forlengede arm"
  • Ilandstigning med bevisstløs
  • Hypotermi og livreddende førstehjelp

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med oss.